Derfor lønner det seg å finansiere ferien med et forbrukslån

Ferien er årets uoffisielle høytid for mange nordmenn, og vi bruker titusenvis av kroner på finansiering av kostbare reiser til utlandet med hotell, transport, leiebil og lommepenger. For de av oss som avhenger av en fast lønn mellom hver måned kan det være mye penger å spare på tidlig kjøp av ferieturen ved hjelp av andre finansieringsmetoder. Prisen på feriereiser styres i stor grad av markedets etterspørsel og den ledige kapasiteten blant hoteller, flyselskaper og andre aktører innen turistbransjen. Enda det finnes unntak, kan vi på generelt grunnlag si at feriereiser er billigere, jo tidligere man betaler for de.

Spørsmålet blir derfor hvordan man burde forhåndsfinansiere kostnadene? Feriepengene utbetales ikke før sommeren inntreffer, og ikke alle har sparepenger stående på konto. Her tar vi en nærmere titt på hvilke besparelser du kan oppnå, og hvorfor det lønner seg å finansiere feriereisen ved hjelp av et forbrukslån.

Tidspunktet for utbetaling skaper problemer

Første steg er å gjøre seg litt nærmere kjent med feriepengene og hvordan systemet fungerer. Norske regler tilsier i skrivende stund at arbeidsgiver plikter å betale ut 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget til arbeidstakere under 60 år – og 12,5 prosent for de over 60. I det som kalles “feriepengegrunnlaget” menes alle vanlige arbeidsdager – noe som ekskluderer kostnader til reise, losji og lignende. Tjener du 400 000 kroner brutto i løpet av året vil du derfor ha rett til 40 800 kroner i feriepenger. Ønsker du å lese mer om temaet? En nyttig ressurs for å lære mer om feriepenger er Arbeidstilsynets egne informasjonssider.

Reglene for utbetaling tilsier at feriepengene skal står på konto ved siste ordinære arbeidsdag (før ferien), enda det finnes unntak. Av den grunn vil de fleste av oss motta feriepenger i juni måned, med mindre tariffavtalen inneholder andre vilkår. Problemet blir derfor at pengene utbetales sent, og på et tidspunkt der mange hoteller og turoperatører allerede er utsolgt for plasser.

Er det penger å spare?

Forbrukslån er slettes ikke så dyrt som mange tror, og avhengig av kredittverdigheten din kan du skaffe finansiering med effektive renter ned mot 10 prosent. For å oppnå slike lave kostnader må du kunne vise til fast arbeid, en sunn gjeldsgrad og god betalingshistorikk. Rentene på lånet vil beregnes over en 12 måneders periode, som betyr at det effektive rentenivået kan deles på tilsvarende sum for å finne den isolerte kostnaden. Tar du opp et forbrukslån med mål om å finansiere ferien, burde målet være at pengene betales tilbake umiddelbart. Den største kostnaden stammer fra etableringsgebyret, som vanligvis ligger over 1 000 kroner.

Et unntak er Flexilån fra Santander der du slipper å betale gebyrer, og kun forholder deg til den effektive renten. Komplett Bank og yA Bank tilbyr også forbrukslån der etableringsgebyret justeres i takt med summene du låner. For flere forbrukslån uten sikkerhet, sjekk https://www.billigeforbrukslån.no

For å spare penger må lånet betales tilbake så fort feriepengene står på konto, slik at du ikke blir sittende med høye rentekostnader. Det norske lovverket tilsier at du kan innfri lån før tiden uten at banken kan straffe deg for det. Her finnes det ett unntak, som er boliglån – men det tilhører en diskusjon for senere tid. La oss ta et eksempel hvor du låner 40 000 kroner for å forhåndsbetale hotell, leiebil og flybilletter til hele familien. Du låner penger 3 måneder før feriepengene utbetales, på et tidspunkt der hvert produkt er langt billigere. En besparelse på 5 000 kroner er slettes ikke urealistisk i slike tilfeller, og vi baserer regnestykket vårt på dette tallet.

For å låne 40 000 kroner må du betale nominelle renter på 10 prosent og et etableringsgebyr på 1 200 kroner. Vi har lagt inn termingebyr på 20 kroner, og at lånet nedbetales over 12 måneder.

I vårt eksempel velger vi å nedbetale gjelden etter 3 måneder, så fort feriepengene tikker inn på konto. Ovenfor ser vi den isolerte rentekostnaden som oppstår som følge av lånet, med renter tilsvarende 947 kroner over en tre-måneder lang periode. På toppen av dette må vi legge til etableringsgebyret på 1 200 kroner, som er statisk.

Totalsummen ender opp med å være 2 147 kroner, som er kostnaden du betaler når hele ferieturen til 40 000 kroner skal finansieres. De som har reist til utlandet tidligere vet at det kan være særdeles mye penger å spare på tidlig bestilling av reise. I vårt eksempel er det derfor mulig at besparelsene kan være enda høyere enn 5 000. Tallenes tale er likevel klar, og viser at det kan lønne seg å finansiere ferien ved hjelp av et forbrukslån, gitt at man betaler tilbake pengene innen kort tid, og holder kostnadene nede.

Slik burde du søke om lån

For å oppnå lavest mulig rentenivå kan det lønne seg å benytte en lånemegler til jobben – som henter inn tilbud fra flere forskjellige banker. Lånemeglere gjør jobben din enklere på to forskjellige måter – for det første gjennom å minske arbeidsmengden. Det tar fort mellom 30 til 60 minutter å sende inn én enkel søknad om forbrukslån. Hver bank krever forskjellige typer dokumentasjon slik som elektroniske kopier av fjorårets selvangivelse og lønnsslipper. I tillegg kan du regne med å måtte oppgi informasjon om sivilstatus, utdannelse, eksisterende gjeld og en rekke andre ting.

Bankene går grundig til verks, og det gjelder å fylle inn søknadene så korrekt som mulig – enda det tar lang tid. Derfor lønner det seg heller å benytte en megler, slik at du unngår å måtte sende inn haugevis av individuelle søknader. For at det skal lønne seg å finansiere feriereisen med et forbrukslån, er det et par forhold som må ligge til rette. For det første må turen koste en god del penger (da etableringsgebyret spiser opp deler av besparelsene), og for det andre må du oppnå lavest mulig rente på lånet – helst under 15 prosent.

Det siste punktet er også et argument for å søke om forbrukslån gjennom megler, da du sanker inn tilbud fra en rekke banker samtidig. I dag finnes de lånemeglere med nærmere 20 samarbeidspartnere, som alle kommer med anbud på søknaden din. Da kan du også slappe av, vel vitende om at du har funnet det beste tilbudet i markedet, gitt din private økonomiske situasjon.

Det er verdt å nevne at om du søker gjennom en lånemegler, så vil prosessen ta lengre tid. Er du for eksempel ute etter et forbrukslån på dagen,så sjekk denne nettsiden her.

Hvorfor ikke velge et kredittkort?

Mange velger å finansiere ferien med et kredittkort, men kanskje ikke av de samme årsakene man først skulle tro. Kredittkort har vanligvis en mye høyere effektiv rente enn det man kan forvente fra et forbrukslån, der du fort må betale mellom 10-15 prosent mer for å låne penger. Grunnen til at mange velger å finansiere ferien med kredittkort er først og fremst den innebygde reiseforsikringen som mange kortselskapet tilbyr. Denne løsningen tilbys derimot ikke som en del av pakken med forbrukslån, enda det knappest kan regnes som en ulempe. Et vanlig problem med å bruke kort, er det at mange kredittkort har en lav kredittgrense – som gjør det vanskelig å finansiere hele ferien. Med høye renter er det heller ikke mye penger å spare, enda man skulle klare å oppnå gratis forsikring.

Som låntaker er det også viktig å kjenne til hvordan bruken av kort påvirker kredittverdigheten din. En uskreven regel er den at kortet aldri burde belastes med over 40 prosent av tilgjengelig saldo. Målet er å vise långiver og kredittbyråene at du ikke mangler andre kilder til kreditt. Tømmer du hele saldoen på kortet vil det derfor ha negativ innvirkning på kredittverdigheten din – et problem du ikke har med forbrukslån. Her burde det riktignok påpekes at reiseforsikring er gyldig såfremt minst 50 prosent av kostnadene belastes på kortet, men de færreste vil ønske å “gamble” ved å holde seg rett over grensen.